Produkty w procesie produkcji piwa

W pracy nad piwem, jak i każdym innym projektem, ważne jest osiągnięcie produktu końcowego. Niemal zawsze po drodze do czynienia mamy z podproduktami, których wytworzenie niezbędne jest do realizacji przedsięwzięcia. Zapraszam więc na omówienie hierarchii produktowej, której browary muszą się trzymać pracując nad swoimi piwami.

O samym procesie produkcji ulubionego przez wielu trunku można by napisać całkiem sporo i prędzej czy później temat szczegółowo przedstawię w ramach bloga. Niemniej jednak dzisiaj chciałbym skupić się nad jego składowymi elementami, które w poszczególnych etapach procesu wymagają zrealizowania. Tak się akurat składa, że warzenie piwa w browarze nie różni się od innych przedsięwzięć pod jednym względem – jest oparte na produktach.

Mówiąc o produkcie mam w tym przypadku na myśli efekt fizyczny (bądź „wirtualny”) danego etapu w ramach projektu. Może wydawać się, że w przypadku piwa produktem głównym jest zazwyczaj butelka z odpowiednią etykietą, kapslem oraz oczywistą zawartością. Jednak jeżeli się bardziej nad tym zastanowić, można wyszczególnić więcej elementów, które na gotowe piwo się składa.

Do przedstawienia tematu posłużę się Diagramem Struktury Produktów (PBS – Produkt Breakdown Structure), który wykorzystywany jest w ramach techniki planowania opartego na produktach. Podstawowym celem budowania takiego diagramu jest zidentyfikowanie składowych produktów projektu, w tym określenie tych dodatkowych potrzebnych do wytworzenia produktu głównego. Czytając diagram powinniśmy wyróżnić trzy elementy:

  • prostokąt – przedstawia fizyczny produkt,
  • owal – wyroby otrzymywane bądź uzyskiwane z zewnętrznego źródła,
  • równoległobok – produkty z reguły wirtualne, będące często prostym złożeniem punktów podrzędnych.

Stąd właśnie, jak widać na powyższym diagramie, głównymi elementami gotowego trunku są:

  • uwarzone piwo rozumiane jako już przefermentowana brzeczka,
  • opakowanie (butelka bądź keg),
  • rozliczona akcyza.

Zgadza się – akcyza to jest coś o czym nie możemy zapomnieć w kontekście produkcji piwa, a jej rozliczenie to prawny obowiązek, z którym muszą się mierzyć browary wypuszczając na rynek swoje piwa. A do rozliczenia niezbędne jest złożenie deklaracji do Urzędu Celnego, w której podaje się kwotę podatku na podstawie ilości wyprodukowanego piwa oraz ekstraktu początkowego. Stąd też rozliczony podatek traktowany może być jako produkt wirtualny – nie ma on wyraźnej postaci fizycznej, ale ciągle jest to coś niezbędnego do wykonania, by mówić o w pełni wyprodukowanym piwie.

Przedstawiając produkty w procesie bądź projekcie w powyższy sposób nie wynika jednoznacznie jedna istotna kwestia – jaka powinna być sekwencja pracy nad produktami, by osiągnąć efekt finalny. Dlatego by sobie to zobrazować, należy przekształcić diagram PBS na Diagram Następstw Produktów.

Budując taki diagram kończymy zawsze na głównym produkcie, dążąc po drodze do realizacji poszczególnych podproduktów. W ten sposób, aby mieć uwarzone piwo, musimy dostarczyć surowce, gdzie powstaje kolejno brzeczka przednia oraz później nastawna, która po fermentacji staję się piwem. Akurat w tym procesie nie wszystkie produkty powstają w ramach jednej sekwencji – równolegle z warzeniem i fermentacją w browarze realizowane są kwestie dotyczące opakowania. Dopełniając wszystkie kwestie, które są wymagane, by powstał produkt końcowy, pozostaje jeszcze uregulować akcyzę.

Powyższa świadomość produktów projektu pozwala przejść łatwo do budowy planu oraz analizy procesów w nim występujących, stąd jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych technik w procesie planowania. Dalsze rozwinięcie tego zagadnienia będzie tematem kolejnych wpisów, na które serdecznie zapraszam.

Polub i udostępnij: